Month: februari 2022

Tjäna högre lön som socionomkonsult

Vilken lön en socionomkonsult tjänar beror naturligtvis på dennes erfarenhet, eventuella specialiseringar samt var i landet denne befinner sig. En gemensam nämnare för de som arbetar inom kommunal sektor är dock att deras löner i genomsnitt är förhållandevis låga. På grund av detta blir det allt vanligare att personer i denna yrkesgrupp övergår till att Read More