Category: Internetsäkerhet

PEP och sanktionskontroller

Idag använder vi internet mer än någonsin förr och dessutom till en allt större utsträckning än tidigare. Det är idag möjligt att betala räkningar, utföra banktransaktioner och boka flygbiljetter direkt på nätet. För att säkerställa att en person är den hen utger sig för att göra kan man använda sig av olika typer av e-identifikationer Read More